Wegnemen van blokkades in mensen, groepen en organisaties
 

Beside is een platform, bestaande uit een aantal specialistische dienstverleners. Dienstverleners op het gebied van gerichte bedrijfsadvisering en het bieden van snelle oplossingen voor actuele problemen.

De visie van Beside is dat mensen en organisaties succesvol kunnen worden en blijven wanneer voldoende aandacht bestaat voor het wegnemen van tijdelijke blokkades.
Dat kan vaak door korte interventies op diverse niveau's.

Wilt u meer weten over de kenmerken van deelnemers aan het Beside platform kijk dan even op onze informatiepagina.

Via Beside kunt u kennis maken met de huidige deelnemers:


Een organisatie die zich direct richt op het wegnemen van persoonlijke blokkades. Heyokah biedt kortdurende coachingstrajecten, gericht op het versterken van het persoonlijk functioneren en het benutten van aanwezige mogelijkheden. Het inzetten van deze vorm van coaching blijkt succesvol bij loopbaanontwikkeling, maar ook als instrument bij arbeidsreďntegratie.

Zie voor meer info: www.heyokah.nl

á

Een organisatie die zich direct richt op het wegnemen van blokkades in de samenwerking binnen groepen of organisaties en het vergroten van de motivatie. Het benutten van nieuwe marktkansen of het succesvol doorstarten na een reorganisatie is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van de medewerkers van het bedrijf. Het mobiliseren van gezamenlijke energie is daarbij de doelstelling. Stors biedt haar ondersteuning in diverse vormen aan. Van sparring partner tot bestuurder.

Zie voor meer info: www.stors.nl

á

Een organisatie die zich direct richt op het snel wegnemen van problemen tussen mensen. Soms gaat het tussen mensen (bijna) mis en dreigt een conflict. Wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict biedt MIC snelle interventies gericht op een oplossing. In een kortdurend traject kan mediation, conflictbemiddeling, dan wel arbitrage worden toegepast. Het biedt partijen de mogelijkheid om de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet te treden. Veel rechters adviseren inmiddels het inzetten van deze vorm van interventie.

Zie voor meer info: www.micnu.nl

á

MAC4Health.com is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het anoniem en volledig wetenschappelijk meten van de fysieke, psychologische en sociale gezondheid in relatie tot het werk.
MAC4Health.com
biedt via Internet drie producten aan: (1) screening, (2) snelle gespecificeerde rapportage (op individueel of groepsniveau) en (3) effectmeting van externe interventies.
MAC4Health.com
biedt ondersteuning in het terugdringen van verzuim(kosten), het ontwikkelen van (chronische) klachten en WAO-instroom alsmede inventarisatie van gezondheidsrisico's in het werk.

Geďnteresseerd? Kijk op www.MAC4Health.com

á

Bene-fit ARBOclaims wil uw partner zijn bij het terugdringen en beheersen van verzuim. In geen geval zullen wij u vertellen wat u moet, maar wij laten u niet zwemmen in de huidige problematiek van wetten en regelgeving. Samen met u denken we in mogelijkheden en oplossingen.

Zie voor meer info: www.arboclaims.nl

á

copyright 2003 - 2006 Beside
E-mail: info@beside.nl
Laatste update: 05-Jan-2006